Podziękowanie dla MiPBP w Będzinie za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile