Ogłoszenie o naborze na stanowisko: BIBLIOTEKARZ

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - BIBLIOTEKARZ

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napsiem "Oferta na stanowisko Bibliotekarz" w Sekretariacie biblioteki w godz.: od 8.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do 21.07.2023 r.