Spotkanie z twórczością Wisławy Szymborskiej, jedną z Patronów Roku 2023

(...).Są tacy, którzy sprawniej wykonują życie.
Mają w sobie w wokół siebie porządek...(...).
- Wisława Szymborska
 
Czerpiąc z twórczych umiejętności uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Bądź z Nami” bibliotekarz Filii nr 9 Podlosie zorganizował spotkanie w ramach którego uczczono Wisławę Szymborską, jedną z Patronów Roku 2023 r.
W trakcje literackiego spotkania czytano „Są tacy, którzy” oraz inne wiersze poetki oraz wykonywano kolorowe zakładki, na których wypisane zostaną cytaty z wierszy Wisławy Szymborskiej. Ta wspólna, twórcza - i bardzo kolorowa - praca, zostanie wraz z wypożyczanymi książkami wręczana Czytelnikom biblioteki.
Serdecznie zapraszamy.