1 Marca - Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy

1 marca - Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza
 
– Czyli jest pan bibliotekarzem.
Starzec spuścił na chwilę wzrok.
– Wolę określenie depozytariusz wiedzy.
Brandon Mull „Świat bez bohaterów”
 
 Zatem pozdrawiają bibliotekarze, czy jak kto woli depozytariusze wiedzy. Z góry dziękujemy za wszystkie uściski i zapraszamy do biblioteki.
 Będzińscy Bibliotekarze