Komunikat dot. zmiany godzin udostępniania wybranych filii w dniach 1-2 czerwca

Szanowni Użytkownicy
informujemy o zmianach w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych w Filii nr 1 Ksawera, Filii nr 3 Dworzec oraz Filii nr 9 Podłosie.