Komunikat dot. zamknięcia Filii nr 9 - Podłosie w dniu 4 listopada 2022 r.