Klub Młodego Odkrywcy - 19 października 2022 r. - godz.: 16.00 - Zapraszamy!

Klub Młodego Odkrywcy - 19 października 2022 r. - godz.: 16.00 - Zapraszamy!

Klub Młodego Odkrywcy - 19 października (środa) 2022 r. - godz.: 16.00 - Zapraszamy!
KMO - czyli Klub Młdoego Odkrywcy
Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne, dla dzieci i młodzieży polegające na wspólnym, osobistym poznawaniu świata.
Cykl "Będę jak..." to spotkania edukacyjne dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat przybliżające sylwetki polek znanych z różnych dziedzi nauki, kultury, 
stanowiące inspirujący przykład dla dzieci.
Zaintereswoanych prosimy o kontakt z oddziałem dla dzieci i młodzieżyu będzińskiej książnicy, tel.: 32 267 48 28.