Dzień Flagi oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja w będzińskiej książnicy

Dzień Flagi oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja w będzińskiej książnicy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni - zwany także Wielkim - 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 Maja.
Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i powodem do dumy dla Polaków.
Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.
Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski. Istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz sekretarz królewski Scipione Piattoli.
Więcej informacji osoby zainteresowane tematem znajdą w bogatych zbiorach - w tym w bieżącej prasie - biblioteki, do odwiedzin której zapraszamy.