Bibliowakacje - Od złości, do radości!

Bibliowakacje - Od złości, do radości!

Podczas wakacyjnego spotkania w Przedszkolu Miejskim nr 14 bibliotekarz Filii nr 5 w Grodźcu rozmawiał z dziećmi na temat emocji. Jest to bardzo trudna, ale niezwykle ważna dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, przestrzeń codziennego życia.
Głównym celem zajęć „Od złości do radości” było utrwalenie nazw i cech charakterystycznych różnych uczuć, ale również pokazanie dzieciom jak w odpowiedni sposób przeżywać emocje. Dzieci uczyły się rozpoznawać nie tylko emocje własne, lecz także cudze, rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne. Uczyły się, że wszystkie emocje akceptujemy, natomiast nie wszystkie sposoby ich wyrażanie są tolerowane. Przedszkolaki świetnie radziły sobie również z prezentacją różnych emocji z użyciem mimiki, gestu, postawy ciała i zastanawiały się, jak na nie zareagować. Na koniec zajęć, po wysłuchaniu wiersza D. Jasicy „Jak się zmieniam” zrobiły pracę plastyczną. Każdy mógł narysować minkę jaką chciał. Wszystkie - ku naszej radości - były UŚMIECHNIĘTE!