Bibliowakacje - Niezawodne wakacje, czyli jak bezpiecznie i wesoło bawić się latem!

Bibliowakacje - Niezawodne wakacje, czyli jak bezpiecznie i wesoło bawić się latem!

3 lipca bibliotekarz Filii nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie odwiedził Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie, by wspólnie z dziećmi porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa podczas letnich wyjazdów, by upływały na beztroskiej zabawie. Podczas zajęć rozmawiano o znakach drogowych, zasadach poruszaniu się pieszych na przejściach drogowych i ścieżkach rowerowych oraz znaczeniu posiadania apteczki pierwszej pomocy.
Podstawą do dyskusji były przeczytane książeczki Katarzyny Moryc "Na drodze" i "Apteczka". Z pierwszej dzieci dowiedziały się o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze,poznały znaki drogowe oraz reguły działania sygnalizacji świetlnej. Z drugiej książki przedszkolaki uzyskały informacje, jak korzystać z apteczki i jak zachować się w momentach zagrożenia. Dla utrwalenia wiadomości dzieci z chęcią kolorowały wybrane przez siebie znaki drogowe.